Skip to content Skip to footer

Dane rejestrowe

DANE REJESTROWE PODMIOTU LECZNICZEGO:

IREHAMED FIZJOTERAPIA I FIZJOPROFILAKTYKA
20-819 Lublin, ul. Relaksowa 17 lok. U1
Podmiot leczniczy – numer księgi: 000000268839
REGON ZAKŁADU LECZNICZEGO – 526795618-00015
Data rozpoczęcia działalności podmiotu leczniczego – 2023-11-13

 

DANE FIRMY:

IREHAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, Polska,
(adres do doręczeń j.w.)
NIP: 7123464172
REGON: 526795618
KRS: 0001066518
Dane kontaktowe: [email protected], tel. +48 508 071 177
Konto firmowe: mBank Nr 26 1140 2004 0000 3102 8425 0295

Działalność fizjoterapeutyczna /PKD 86.90.A/
Działalność szkoleniowa (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) /PKD 85.59.B/

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Nr: 2.06/00142/2023