Skip to content Skip to footer

Dane rejestrowe

DANE REJESTROWE PODMIOTU LECZNICZEGO

IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI

20-819 Lublin, ul. Relaksowa 17 lok. U1

Podmiot leczniczy – numer księgi: 000000189861

REGON ZAKŁADU LECZNICZEGO 43080230100020

Data rozpoczęcia działalności – 2017-02-01

DANE FIRMY

Hałas Ireneusz IREHA Fizjoterapia i Fizjoprofilaktyka

Data rozpoczęcia działalności – 1997-04-01

20-819 Lublin, ul. Relaksowa 17 lok. U1

NIP 712 119 27 00, REGON 430 802 301

Konto firmowe: MBank Nr 03 1140 2004 0000 3702 7626 3726

Działalność fizjoterapeutyczna /PKD 86.90.A/

Działalność szkoleniowa (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane) /PKD 85.59.B/

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Nr 2.06/00040/2016