Skip to content Skip to footer

KLAUZULA INFORMACYJNA

Newsletter/marketing

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli osobą która odpowiedzialna jest
za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest: IREHAMED Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, Polska, NIP: 7123464172, REGON: 526795618, KRS: 0001066518Dane kontaktowe: [email protected], tel. +48 508 071 177 (adres do doręczeń j.w.),.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem naszej strony internetowej
w formularzu Kontakt https://ireha.pl/kontakt/, oraz telefonicznie pod numerem
508 07 11 77 lub mailowo na adres: [email protected].

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dodatkowy cel przetwarzania przez nas danych osobowych to tzw. marketing własny,
tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez badanie satysfakcji klienta oraz dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszej stronie. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator  zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych
w Centrum IREHA systemów informatycznych.

  1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, ustania możliwość dochodzenia roszczeń przez ADO, związanych
z Newsletterem lub w przypadku kiedy zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku
i co nastąpi najpóźniej.

  1. Przysługujące prawa

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa)w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera, a także nie będą państwo otrzymywać
od Administratora informacji o nowych usługach i szkoleniach.

  1. Automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, mogą podlegać profilowaniu jednak nie będą przedmiotem procesu automatycznego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne. Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych informacji jesteśmy uprawnieni do tworzenia profili preferencji naszych pacjentów, których dane osobowe znajdują się w naszych bazach. W oparciu
o to dostosowujemy nasze usługi oraz kierowane do Państwa komunikaty. Każdorazowo działanie to odbywa się wraz z ingerencją człowieka, nie w sposób automatyczny.

  1. Dodatkowe informacje

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami